le-trong-hieu-anh-2-1-15966325-8728-8294-1596634694

Nguyễn Đình Chín

Hồ Chí Minh

Tuy đã tham gia thị trường chứng khoán được 2 năm nhưng hôm nay sau khi tham gia lớp học của Công ty Chứng khoán VNDIRECT tổ chức, tôi đã được củng cố lại những lỗ hổng kiến thức của mình.

Trong buổi học ngoài những chia sẻ về kiến thức cơ bản của giảng viên cũng như minigame vui nhộn thì tôi mông muốn được nghe giảng những kiến thức chuyên sau hơn về thị trường chứng khoán thông qua các ví dụ phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật của cổ phiếu thực tế.