01
Tháng Bảy, 2021
Khóa_Dtrade_t1_1200x800
Khóa 11: Khóa Dtrade – Hành trang trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp
7:30 chiều - 9:30 chiều

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN PHÙ HỢP Các Nhà đầu tư đã tham gia vào thị trường chứng khoán và đã có kiến thức thị...

01
Tháng Sáu, 2021
Khóa_Dtrade_t1_1200x800
Số 08: Khóa học DTRADE: Giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp tại Hồ Chí Minh
6:00 chiều - 3:30 chiều

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN PHÙ HỢP Các Nhà đầu tư đã tham gia vào thị trường chứng khoán và đã có kiến thức thị...

01
Tháng Sáu, 2021
Khóa_Dtrade_t1_1200x800
Số 07: Khóa học DTRADE: Giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp tại Hà Nội
6:00 chiều - 3:30 chiều

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN PHÙ HỢP Các Nhà đầu tư đã tham gia vào thị trường chứng khoán và đã có kiến thức thị...

04
Tháng Năm, 2021
Khóa_Dtrade_mobile
Khóa học DTRADE: Giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp – Số 05
12:00 sáng - 12:00 sáng

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN PHÙ HỢP Các Nhà đầu tư đã tham gia vào thị trường chứng khoán và đã có kiến thức thị...

18
Tháng Ba, 2021
Khóa_Dtrade_t1_1200x800
Khóa học DTRADE: Giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp – Số 04
7:30 chiều - 9:30 chiều
Online

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN PHÙ HỢP Các Nhà đầu tư đã tham gia vào thị trường chứng khoán và đã có kiến thức thị...

15
Tháng Ba, 2021
Khóa_Dtrade_t1_1200x800
Khóa học DTRADE: Giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp – Số 03
7:30 chiều - 9:30 chiều
Online

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN PHÙ HỢP Các Nhà đầu tư đã tham gia vào thị trường chứng khoán và đã có kiến thức thị...